hobuseveski valgustehnika

2017. aasta kevadel oli meil au osaleda Hobuveski põhjalikel renoveerimistöödel, mille käigus taastati Hobuveski järsema kaldega katus, loodi teatrisaalile sobilik heli-, valgus- ja küttesüsteem, rajati ventilatsioon ja uued vajalikud kaablitrassid ning uuendati publikuruume.

Focuspoint OÜ on autoriks lava ja lavaga piirnevate ruumide elektri-, nõrkvoolu- ja lava ning üldvalgustuse projektile. Samuti on meilt pärit, eraldi riigihankega soetatud, lavavalgustustehnika, prožektorid ja valguspult. Valgustussüsteemide südameks on ETC SENSOR 3 POWER CONTROL SYSTEM valgustusautomaatika süsteem.

Projekti teeb eriliseks see, et valgustusautomaatika hõlmab nii lava-, kui ka publikuruumide valgustust – üks süsteem peaaegu kogu hoonele. Eraldi autonoomse valgustusega ruumideks jäid vaid laoruum, näitlejate garderoob ja tualetid.